Kvarnhusets tjänster

Vår grundidé

Kvarnhuset Ekonomi är redovisningsbyrån i Svalöv med bred kompetens som jobbar nära sina kunder.

Vi utför löpande bokföring

Vi arbetar med alla delar inom löpande bokföring och erbjuder dig hjälp med bokföring, digitalt eller traditionellt, lönehantering, fakturering, leverantörsfakturahantering, månadsuppföljning, med mera.

Vi upprättar bokslut och deklaration

Vi upprättar bokslut och deklarationer för alla förekommande företagsformer såsom enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag och stiftelser, med flera.

Vi bistår bolag

Vi hanterar bolagsfrågor såsom bolagsbildning, aktieägaravtal, omstrukturering och likvidering.

Kvarnhuset hjälper dig med redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning.

Vi hjälper jordbruk och skogsbruk

Vi har en bred erfarenhet kring rådgivning omfattande skogs- och jordbruksfastigheter som t.ex. kapitalvinstutredningar, arrenden, beskattning med mera.

Vi ansöker om EU-stöd och investeringsstöd

Vi hjälper dig gärna med SAM-ansökan och andra frågor inom EU-stöd. Vi upprättar ansökningar omfattande investeringsstöd och startstöd som inryms inom landsbygdsprogrammen samt ansökningar omfattande stöd inom Klimatklivet som handhas av Naturvårdsverket.

Vi rådger stiftelser

Vi har stor erfarenhet av rådgivning och administration kring stiftelser.

Vi ger stöd i generationsskifte

Att överlåta företag eller fastighet till nästa generation kan vara en känslig process med många dimensioner. Här finns både ekonomiska, juridiska, skatterättsliga och känslomässiga frågor att ta hänsyn till. Vi har både stor erfarenhet och kompetens för att lösa alla dessa frågor.

– Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?